Webcam cover med logo

Webcam cover er et unikt og nyttig sikkerhetsprodukt, som beskytter privatlivet til sluttbrukeren.